PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ VNPT

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ VNPT là chứng từ được khởi tạo trên hệ thống hóa đơn VNPT nhằm mục đích tạo chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong lưu thông, vận chuyển sản phẩm. Quý Khách hàng có nhu cầu đăng ký phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thể tham khảo bài viết sau đây. 

1/ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ quan trọng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Mục đích của loại phiếu này không chỉ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong lưu thông, vận chuyển mà còn giúp các doanh nghiệp quản lý nội bộ.

Kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành, doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT phải đồng thời sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thay thế phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giấy. Doanh nghiệp cần phải đăng ký phát hành, quản lý báo cáo về tình hình sử dụng tới cơ quan thuế như giống với hình thức hóa đơn.

Nhân Viên Tư Vấn:call 0888230603 (Zalo) – hoặc 0888230603

2. Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng khi nào?

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp được quy định tại Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Trường hợp nhập khẩu ủy thác hàng hóa:

+ Nếu đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu thì đơn vị kinh doanh trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu sử dụng HĐĐT

+ Nếu chưa nộp thuế ở khâu nhập khẩu thì cơ sở nhận ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác sẽ lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo đúng quy định của pháp luật làm chứng để từ lưu thông hàng hóa.

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ VNPT

Áp dụng mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong trường hợp nào?

– Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa:

+ Cơ sở kinh doanh có hàng ủy thác xuất khẩu khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác thì cần sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

+ Cơ sở kinh doanh có hàng ủy thác xuất khẩu khi hàng hóa đã xuất khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận thì  cần lập hóa đơn điện tử GTGT. Bên nhận ủy thác xuất khẩu xuất bán cho khách nước ngoài bằng cách sử dụng hóa đơn điện tử GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán cho khách hàng nước ngoài.

– Sử dụng phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa để tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

– Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

– Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Ngoài ra, có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử trong những trường hợp sau đây:

  • Xuất hàng hóa để gia công.
  • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
  • Xuất hàng hóa bán lưu động.
  • Góp vốn bằng tài sản tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp
  • Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Nhân Viên Tư Vấn:call 0888230603 (Zalo) – hoặc 0888230603

3. Quy định về nội dung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nội dung của Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quy định căn cứ theo Khoản 3, Điểm g, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ VNPT

Quy định về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

“Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.”

Như vậy, trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cần có các chỉ tiêu bao gồm:

  • Tên người vận chuyển hàng hóa.
  • Phương tiện vận chuyển.
  • Địa chỉ kho xuất – nhập hàng.
  • Thông tin hàng hóa: Tên, đơn vị, chủng loại, số lượng hàng hóa,….
  • Một số thông tin khác: Tên người xuất hàng, lệnh điều chuyển nội bộ, tên người nhận,…

Trên đây là các quy định quan trọng về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử. Doanh nghiệp cần lưu ý về các trường hợp áp dụng, các tiêu thức nội dung cần có để lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hợp lệ để sử dụng khi lưu thông hàng hóa.

Nhân Viên Tư Vấn:call 0888230603 (Zalo) – hoặc 0888230603

4/ Đăng ký phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ VNPT

Nhân Viên Tư Vấn:call 0888230603 (Zalo) – hoặc 0888230603.

Xem thêm: – Chứng từ khấu trừ thuế TNCN VNPT. 

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *